Integritetspolicy

Integritetspolicy
Följande sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar dina uppgifter och kan komma att ändras då och då.
Okrabattkod. Com (gemensamt kallat "vi") respekterar och skyddar integritetsrätten för alla användare som använder tjänsten. För att ge dig mer exakta och personliga tjänster kommer vi att använda och lämna ut dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy. Vi kommer dock att hantera denna information noggrant och klokt. I denna integritetspolicy kommer vi inte att avslöja eller lämna ut dina uppgifter till allmänheten utan ditt tillstånd. När du godkänner vårt avtal om användning av tjänster anses du ha samtyckt till allt innehåll i denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy är en integrerad del av avtalet om användning av tjänster.
1. Vår kanal för insamling av information
a. När du registrerar ditt konto kommer den personliga registreringsinformation du lämnar att inhämtas av oss;
b. När kunder använder företagets nätverkstjänster eller besöker företagets plattformswebbplats samlar vi in kundens IP-adress, typ av webbläsare, språk som används, åtkomsttid och automatiskt tar emot och sparar information inklusive men inte begränsat till programvara och hårdvara i kundens webbläsare och dator. Registrering av nödvändiga funktioner och webbplatser.
c. Vi erhåller användarens personuppgifter från tredje part via lagliga kanaler. Detta kan omfatta offline rörledningar, t.ex. via telefon eller direktpost. Information från partners, leverantörer, tredje part, företag eller allmänheten (t.ex. datamäklare, dataaggregatorer, offentliga databaser etc.). Sociala plattformar (såsom Facebook, Twitter, wechat, tiktok, etc.).
Du förstår och godkänner att följande information inte är tillämplig på denna sekretesspolicy:
a. Nyckelord som du anger i sökkolumnen på okrabattkod-plattformen (t.ex. så och så kuponger, rabattkuponger, etc.);
b. Vi kommer att samla in relevant information och data om din transaktionsprocess och frisläppande, inklusive men inte begränsat till transaktionsdata (såsom transaktionspris, betalningsmetod osv.), deltagande aktiviteter och utvärderingsuppgifter;
c. Brott mot lagar eller våra regler och de åtgärder vi har vidtagit mot dig.
2. Användning av information
Vi kommer inte att tillhandahålla, sälja, hyra ut, dela eller byta ut dina personuppgifter till någon icke-närstående tredje part utan ditt föregående medgivande, tredje part och vi (inklusive närstående parter) kommer att tillhandahålla tjänster individuellt eller gemensamt. När tjänsten avslutas kommer åtkomst till allt tidigare tillgängligt material att blockeras.
b. Dessutom kommer tredje part inte att tillåtas samla in, bearbeta, sälja eller distribuera personuppgifter om kunder. När en användare av företagets plattform deltar i ovanstående aktiviteter har företaget rätt att omedelbart säga upp serviceavtalet med användaren.
c. För att förbättra användarupplevelsen kan vi förse dig med olika användbara uppgifter genom att använda din personliga information, e-post, telefon, direktpost, SMS etc. (t.ex. kampanjaktiviteter, produktrabattkoder och annan kampanjinformation som nyligen lanserats av vissa handlare), eller dela information med våra partner så att de kan skicka information om sina produkter och tjänster (det senare kräver ditt föregående samtycke).
3. Utlämnande av information
Under följande omständigheter kommer vi att lämna ut dina personuppgifter helt eller delvis enligt dina personliga önskemål eller bestämmelser i lag:
a. avslöjas för en tredje part med ditt föregående samtycke;
För att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du behöver måste du dela dina personuppgifter med en tredje part;
c. lämna ut information till tredje man eller förvaltningsorganet eller det rättsliga organet i enlighet med relevanta bestämmelser i lagen eller kraven i förvaltningsorganet eller det rättsliga organet;
d. Om du bryter mot relevanta lagar och förordningar eller vårt serviceavtal eller relevanta regler måste du avslöja för en tredje part;
e. Om du är en kvalificerad immaterialrättslig klagande och har lämnat in ett klagomål, bör du lämna ut det till svaranden på begäran av svaranden så att båda parter kan hantera eventuella rättstvister;
f. För transaktioner som skapas på vår plattform, om en part har fullgjort eller delvis fullgjort sina transaktionskrav och kräver utlämnande av information, kan vi förse den andra parten med motpartens kontaktuppgifter. Syftet är att tillhandahålla information för att underlätta slutförandet av transaktioner eller tvistlösning.
g. Andra upplysningar som vi anser lämpliga enligt lagar, förordningar eller webbplatspolicyer.
4. Lagring och utbyte av information
Kundrelaterad information och data som samlas in av företaget kommer att lagras på företagets och dess dotterbolag servrar. På grund av affärsbehov kan denna information och data vidarebefordras till ditt land, region eller utomlands, så att den kan nås, lagras och visas.
5. Användning av cookies
a. Vi kan använda cookies och annan nätverksteknik för att spåra eller analysera relevant data för att bättre förbättra oss själva och bättre betjäna kunder.
Om du inte vägrar att acceptera cookies kommer vi automatiskt att ställa in eller använda cookies på din dator så att du kan logga in eller använda våra plattformstjänster eller förlita dig på funktionerna i cookies. Vi använder cookies för att tillhandahålla mer exakta, överlägsna och unika tjänster.
c. Du kan välja att neka oss användning av cookies på din dator. Du kan vägra att acceptera cookies genom att ändra webbläsarens inställningar. Om cookies inaktiveras på din dator kanske du inte kan logga in eller använda våra nätverkstjänster eller funktioner som är beroende av cookies.
d. Denna policy gäller för den information som erhålls genom våra cookies.
6. Hur behandlar du dina personuppgifter
a. Tillgång till och ändring av personuppgifter. Du har rätt att få tillgång till, ändra och radera inloggningsuppgifter och annan personlig information som företaget lämnat under användningen av tjänsterna, eller kontakta företaget enligt meddelandepolicyn. Omfattningen och metoderna för åtkomst, ändring och radering av personuppgifter varierar beroende på vilken specifik tjänst som används.
b. Ta bort dina personuppgifter. Vi samlar in och använder din information endast i syfte att förverkliga funktionerna i våra produkter eller tjänster enligt beskrivningen i denna policy:
(1) Om du upptäcker att vi använder dina personuppgifter i strid med lagar och administrativa bestämmelser kan du be oss att radera dem.
(2) Om du upptäcker att dina personuppgifter som samlats in och lagrats av oss är felaktiga kan du också be oss att korrigera dem.
(3) Om vår hantering av personuppgifter bryter mot vårt avtal med dig.
(4) Om vi avslutar tjänsten och driften.
När du kommer åt, ändrar och tar bort relevant information kan vi kräva att du autentiserar för att skydda säkerheten för ditt konto.
d. Avbryt kontot. Du kan direkt ansöka om annullering av konto i våra produkter. När du avslutar ditt konto kommer vi att sluta tillhandahålla produkter och / eller tjänster till dig, och enligt dina krav, om inte annat anges i lagar och förordningar, kommer vi att radera dina personuppgifter.
7. Informationssäkerhet
a. Vårt konto har säkerhetsskyddsfunktion. Behåll ditt användarnamn och lösenord korrekt. Vi kommer att säkerställa att din information inte kommer att förloras, missbrukas eller ändras genom säkerhetsåtgärder såsom kryptering av användarlösenord. Trots ovanstående säkerhetsåtgärder, observera att det inte finns några "perfekta säkerhetsåtgärder" på informationsnätet.
b. När du genomför onlinetransaktioner via våra nätverkstjänster är det oundvikligt att dina personuppgifter, såsom kontaktperson och postadress, kommer att delas med våra affärspartners eller potentiella affärspartners. Vänligen skydda dina personuppgifter ordentligt och var försiktig när du delar med andra. Om du upptäcker att din personliga information, särskilt informationen om ditt inloggningskonto som användarnamn och lösenord, har läckts, vänligen kontakta oss omedelbart. För att vidta motsvarande åtgärder i tid